Biochemic Trituration

NAME OF BIOCHEMIC
Biochemic Trituration
3x, 6x, 12x, 30x

PACK SIZE
125 gm
450 gm

M.R.P
170.00
450.00

NAME OF BIOCHEMIC
Biochemic Trituration
200X

PACK SIZE
125 gm
450 gm

M.R.P
170.00
450.00

NAME OF BIOCHEMIC
FIVE PHOS TRITURATION
3X, 6X, 12X, 30X

PACK SIZE
125 gm
450 gm

M.R.P
170.00
450.00

NAME OF BIOCHEMIC
BIOCHEMIC TABLET
3X, 6X, 12X, 30X

PACK SIZE
300 TAB
125 GM
450 GM

M.R.P
80
180
460

NAME OF BIOCHEMIC
BIOCHEMIC TABLET
200X

PACK SIZE
300 TAB
125 GM
450 GM

M.R.P
80
180
460

NAME OF BIOCHEMIC
FIVE PHOS TABLET
3X, 6X, 12X, 30X

PACK SIZE
300 TAB
125 GM
450 GM

M.R.P
80
180
460

NAME OF BIOCHEMIC
FIVE PHOS TABLET
200X

PACK SIZE
300 TAB
125 GM
450 GM

M.R.P
80
180
460

NAME OF BIOCHEMIC
BIOCHEMIC COMBINATION TABLET
1 NO. – 29 NO.

PACK SIZE
300 TAB
450 GM

M.R.P
80
460

NAME OF BIOCHEMIC
ARSENIC SULPH FLAV TABLET
3X

PACK SIZE
125 GM
450 GM

M.R.P
210
660

NAME OF BIOCHEMIC
ARSENIC SULPH FLAV TABLET
6X

PACK SIZE
125 GM
450 GM

M.R.P
160
570

NAME OF BIOCHEMIC
OVA TESTA TABLET
3X

PACK SIZE
125 GM
450 GM

M.R.P
185
600

NAME OF BIOCHEMIC
OVA TESTA TABLET
6X

PACK SIZE
125 GM
450 GM

M.R.P
160
570


Dealer Enquiry